Kalmar Nations historia - i korta drag

 
 
Oldies but goldies.jpg

Kalmar nation grundades den 29:e februari 1696 då Konsistoriet (nuvarande universitetsstyrelsen) under ett möte beslutat att ”Calmarienses, Junekopienses och de från Visingsö” skulle bilda en nation. Möjligtvis tillhörde kalmariterna ursprungligen Smålands nation men skulle från och med denna dag få en egen nation. Till inspektor utsågs Erland Lagerlöf, professor i romersk vältalighet.

1767 gick Kalmar Nation samman med Östgöta och Västgöta nation och bildade Götiska nationen. Detta på grund av att de små nationerna i Lund vid denna tid hade mycket få inskrivna. Den Götiska Nationen fanns i 50 år men 1817 beslutade de tre nationerna att dela på sig och Kalmar Nation blev återigen en självständig nation.

En av de största händelserna i nationens historia ägde rum den 1 mars 1897. Det var då den Storaste Kroppkakan, Kalmar Nations bal, hölls för första gången. Det är idag Lunds äldsta bal med 118 år på nacken och bibehåller de flesta av sina ursprungliga traditioner vilket gör det till en mycket uppskattad och rolig fest! Här invigs potäterna i kroppkakans hemlighet och det tävlas om vem som kan äta flest av de ljuvliga kakorna. Vad man känner till är det Markus Johansson som innehar rekordet med 20,5 kroppkakor.

Är man intresserad av mer historia om Kalmar Nation och Storaste Kroppkakan finns det ett antal skrifter man kan få låna på nationens expedition.